Πρόβατο Άργους


Ποια είναι η ιστορία του Πρόβατού Άργους;

Το πρόβατο Άργους πήρε το όνομά του από την περιοχή στην οποία αρχικά εκτρεφόταν δηλαδή το πεδινό και πλούσιο σε βοσκές τμήμα που περιβάλει το Άργος. Στη περιοχή αυτή εκτρέφονται δύο κοπάδια με 100 περίπου καθαρόαιμα πρόβατα της φυλής. Αρκετά όμως πρόβατα με λίγο ή πολύ αίμα της φυλής συναντώνται και μέσα σε μερικά άλλα ανάμικτα ποίμνια. Αρκετά πρόβατα με μικρότερο ή μεγαλύτερο αριθμό γονιδίων συναντώνται και σε άλλα ποίμνια της περιοχής. 

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του Προβάτου Άργους;

Η φυλή Άργους ανήκει στα μεγαλόσωμα πρόβατα με ύψος ακρωμίου στους να ανέρχεται σε 85cm και των προβατίνων σε 70cm. Το κεφάλι του προβάτου Άργους είναι μικρό σε σχέση με το σώμα του, με μάλλον κωνοειδή μορφή. Το επιρρίνιο είναι ελαφρώς κυρτό και τα αυτιά του μεγάλα και ημικρεμάμεμα.  Τα περισσότερα αρσενικά είναι κερασφόρα και έχουν μεγάλα και ισχυρά κέρατα, τα οποία ελίσσονται γύρω από τα αυτιά ενώ περίπου το 60% των προβατίνων φέρει κέρατα. Τα άκρα του είναι ψηλά αλλά όχι ιδιαίτερα ισχυρά.  Η ουρά του διαφέρει από την ουρά όλων των άλλων ελληνικών προβάτων, έχει σχήμα στρογγυλό, με μήκος περίπου 21cm και πλάτος 17cm. Ο μαστός είναι καλά δεμένος με τους κοιλιακούς μύες ενώ οι θηλές του είναι μικρές με μήκος περίπου 2,8cm, μικρότερες από τις θηλές όλων των άλλων ελληνικών προβάτων. Η φυλή παρουσιάζει σχετική μεγάλη ομοιομορφία στο χρωματισμό. Έχει λευκό χρώμα, μαύρο πρόσωπο και λευκή την κορυφή του κεφαλιού του. Το πρόβατο της φυλής Άργους αναμικτόμαλλο με λίγες σχετικά αγανώδεις τρίχες. Η διατροφή των ζώων στηρίζεται κυρίως σε βοσκές . Επίσης συμπυκνώματα, αποτελούμενα συνήθως από αραβόσιτο και πίτυρα, χορηγούνται κατά το πρώτο στάδιο της γαλουχίας. Ενώ μηδική χορηγείται κατά τις ημέρες που τα ζώα δε βοσκούν.

Αποδόσεις:

Η φυλή είναι σχετικά πρώιμη, οι αμνάδες εισέρχονται στην αναπαραγωγή από τον πρώτο χρόνο σε ηλικία 8 μηνών. Η γονιμοποίηση των προβατίνων γίνεται κατά τους μήνες Ιούνιο και  Ιούλιο ενώ οι τοκετοί πραγματοποιούνται  κατά το διάστημα Δεκεμβρίου - Ιανουαρίου.

Η πολυδυμία του κυμαίνεται από 1,5 έως 1,8 αρνιά σε κάθε τοκετό. Ο απογαλακτισμός των αρνιών γίνεται περίπου στην ηλικία των 30 ημερών με μέσω σωματικό βάρος 13kg. Η ηλικία των αρνιών κατά την σφαγή είναι 30-40 ημέρες

Το πρόβατο Άργους έχει καλή παραγωγικότητα με μέση ετήσια γαλακτοπαραγωγή η οποία υπερβαίνει τα 150kg  σε διάστημα άμελξης 150-180 ημερών.

Ποιο είναι το σωματικό βάρος του Προβάτου Άργους;

Το μέσω σωματικό βάρος του κριού είναι 70kg και της προβατίνας είναι 59kg.


Use of the information/advice in this guide is at your own risk. The Farmow and its employees do not warrant or make any representation regarding the use, or results of the use, of the information contained herein as regards to its correctness, accuracy, reliability, currency or otherwise. The entire risk of the implementation of the information/ advice which has been provided to you is assumed by you. All liability or responsibility to any person using the information/advice is expressly disclaimed by the Farmow and its employees.