Rideau Arcott Koyunu


Rideau Arcott Koyunu'nun Tarihçesi Nedir?

Rideau Arcott koyunu, kökeni Kanada'ya dayanan yerli bir koyun ırkıdır. Kanada'nın yerlisi olan birkaç çiftlik hayvanından biridir.

Rideau ırkı, 1959'da başlayan ve yapay döllenme, embriyo transfer teknolojisi ve koyunların yem verimliliğini geliştirmeyi amaçlayan bir araştırma programıyla geliştirilmiştir. Annelik özelliklerini vurgulayan geliştirilmiş üretim ve bu araştırmaya katkıda bulunan en az 6 farklı koyun ırkı kullanılarak yeni bir koyun ırkı üretilmiştir. Bu koyunun batın büyüklüğü artırılarak ve kuzulama aralığı kısaltılarak, sürekli kuzulaması sağlanmıştır. Bu da, ekonomik getiriyi yükseltmiştir.

Rideau Arcott koyunu, Ottava'daki Hayvan Araştırma Merkezi'nde geliştirilmiştir ve 1980'de ise histerektomi yapılmıştır. (Histerektomi rahmin vücuttan tamamen çıkarıldığı bir uygulamadır.) Rideau Arcott'u üretirken amaç, kısa bir süre içinde birden fazla yavru doğuran bir koyun ırkı yaratmaktı.


Irk, esas olarak East Friesian, Finnish Landrace ve Suffolk ırklarının melezlenmesiyle oluşmuştur. Kanada'da geliştirilen sadece birkaç çiftlik hayvanından biri olan Rideau, birçok farklı ırkın sentezidir.

Irk genetiğinin %40’ını Finnish Landrace, %20’sini Suffolk, %14’ünü East Friesian, %9’unu Shropshire, %8’ini Dorset Horn; kalan% 9’unu ise Border Leicester, North Country Cheviot, Romnelet ve Corriedale'den almıştır.

Rideau, genellikle ikiz veya üçüz yavruladığı çoklu doğumlar, süt üretimi, yüksek doğurganlık ve büyüme oranı için tercih edilmektedir.

Rideau Arcott Koyunu'nun Karakteristik Özellikleri Nelerdir?


• Rideau Arcott koyun ırkı, yüzünde yapağı bulunmayan, uzun boylu, orta ağırlıkta koyunlardır. Bacakları genellikle beyaz, bronz veya beneklidir. Yapağı orta kalitede olup, karkas kalitesi ortalamanın üzerindedir.

• Rideau Arcott ırkı, doğuştan çok doğurgandır; 7 aylıktan önce cinsel olgunluğa ulaşır.

• Çoklu doğum sayısının yüksek olması nedeniyle; Rideau koyununun beslenmesine ve kuzulama zamanına önem verilir.

• Rideau genetiği, annelikteki başarısı sayesinde melezlenmek için idealdir. En bilindik ırklarla başarılı bir şekilde melezlenmiştir.

• Süt verme dönemlerinde, 100 ila 200 litre arasında verimli süt üretirler. Rideau Arcott koyunları yüzde 180 kuzulama oranına sahiptir. Yüzde 40 ikiz, yüzde 50 üçüz yavrulamaktadır.

• Irk boynuzsuzdur, ancak bazı koçlarda dik çıkıntılar bulunabilir.

• Rideau Arcott koyununun birden fazla verim yönü vardır. Hem et hem de yapağı üretiminde kullanılmaktadır. Ancak günümüzde, ırk çoğunlukla et üretimi için yetiştirilmektedir.

Olgun Bir Rideau Arcott Koyunu’nun Ağırlığı Ne Kadardır?


Olgun bir Rideau Arcott koçu 100-120 kg, olgun bir Rideau Arcott koyunu ise 80-90 kg ağırlığındadır.

Resim : Hazel Hill Farm - Canada 


Use of the information/advice in this guide is at your own risk. The Farmow and its employees do not warrant or make any representation regarding the use, or results of the use, of the information contained herein as regards to its correctness, accuracy, reliability, currency or otherwise. The entire risk of the implementation of the information/ advice which has been provided to you is assumed by you. All liability or responsibility to any person using the information/advice is expressly disclaimed by the Farmow and its employees.