Sarda Koyunu


Sarda Koyununun Tarihçesi Nedir ?

Sarda koyunu, Sardunya adasına özgü bir koyun ırkıdır. İtalya genelinde ve diğer Akdeniz ülkelerinde, özellikle de Tunus'ta yetiştirilmektedir.

Sarda, çok eski kökenlere sahip, adaya özgü olan bir ırktır. Hala yaygın olarak mevcut olan Gennargentu'daki yaban koyunlarının soyundan gelen Sarda, evrimi boyunca, tepelik ve dağlık bir yapıya sahip adanın engebeli orta ve uzak bölgelerine mükemmel bir şekilde uyum sağlamıştır.

Sarda'nın doğal yaşam alanı, çalılar ve yabani otlarla kaplı geniş otlaklara sahip, esas olarak adaya has Akdeniz makisinden oluşmaktadır.

4000 yılı aşkın bir süredir bu koyunlar sütleri (sütün çoğu pecorino sardo peyniri yapmak için kullanılmaktadır), etleri ve yapağıları için yetiştirilmektedir.

Sarda koyunlarının özellikle süt üretiminin önemi, ancak 20. yüzyılın başında gerçekten kabul edilmiş ve değer görebilmiştir.

Diğerlerinin yanı sıra Barbaresca, Gentile di Puglia, Merinos, Vissana, Rambouillet ve Sopravissana ırkları ile melezleme yoluyla ırkı geliştirmek için bir dizi girişimde bulunulmuştur.

Bu girişimler 19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın başlarında yapılmıştır. Bu deneyler, ırkın süt üretimi üzerinde sürekli olarak olumsuz bir etkiye neden olmuştur.

Barbary ve Merinos yetiştiriciliği de ırkın geliştirilmesinde sıklıkla kullanılmıştır. Şu anda ırk, esas olarak kendi bölgesinde süt üretimi için yetiştirilmektedir.

Bugün Sarda koyunu, ulusal küçükbaş popülasyonun % 52'sini ve bölgesel koyun popülasyonunun ise % 95'ini temsil etmektedir.

Sarda Koyununun Karakteristik Özellikleri Nelerdir ?


• Sarda koyunu; beyaz yapağılı ve beyaz yüzlü, orta boyutlu bir ırktır.

• Yapağıları uzun ve kaba olup halı ve diğer eşyaların dokumasında kullanılmaktadır.

• Sarda koçları nadiren boynuzludur, Sarda koyunları ise boynuzsuzdur.

• Sarda son derece uyumludur; ova veya dağlık arazilerde yetiştirilebilmektedir ve hem entansif hem de ekstansif sistemler, veya yaylacılık sistemleri için uygundur.


• Sarda'nın sağım sezonu boyunca üretim hacmi, zaman zaman düzensiz olmakla birlikte, 100 günde 60 litreden 180 günde 180 litreye kadar değişebilmektedir.

• Süt, çeşitli ortamlara uyum sağladığından yağ ve tat bakımından zengindir.

• Sarda koyunları uysal bir mizaca sahiptir.

Olgun Bir Sarda Koyununun Ağırlığı Ne Kadardır ?


Olgun bir Sarda koçu 55-60 kg aralığında, olgun bir Sarda koyunu 35-45 kg aralığındadır.


Use of the information/advice in this guide is at your own risk. The Farmow and its employees do not warrant or make any representation regarding the use, or results of the use, of the information contained herein as regards to its correctness, accuracy, reliability, currency or otherwise. The entire risk of the implementation of the information/ advice which has been provided to you is assumed by you. All liability or responsibility to any person using the information/advice is expressly disclaimed by the Farmow and its employees.