Sayaguesa Sığır Irkı


Sayaguesa Sığır Irkının Kökeni Neresidir ve Nereden Gelmiştir?

Zamorana Sığırı olarak da adlandırılan Sayaguesa Sığırı, İspanya'nın Castile ve Leon özerk topluluğundaki Zamora eyaletindeki yaban öküzü benzeri bir sığır ırkıdır. Sayaguesa ırkının çoğu  Castilla Léon bölgesinde bulunmaktadır. Tarihsel olarak öncelikle taslak çalışma amaçları için yetiştirilmiştir.

II.Dünya Savaşı'nın sona ermesinin ardından tarımda makinelerin gelişi nedeniyle popülasyonlar azalmaya başladı. 1997 yılına kadar Sayaguesa cinsi İspanya Tarım Bakanlığı tarafından ayrı bir cins olarak kabul edildi. Saf Sayaguesa sığırları için kayıtlar sadece 1980'de başladı ve 1981'de Sayaguesa yetiştiricileri birliği kuruldu (Asociación Española de Criadores de Ganado Bovino de Raza Sayaguesa). İlk sürü kitabı ilk 1998'de oluşturuldu.

Irk şu anda "nesli tükenme riski altında" olarak listelenmektedir ve 1950-1980 arasındaki otuz yıllık dönemde popülasyonların 17.000 baş azaldığı tahmin edilmektedir. 2009 yılına gelindiğinde sayıları daha da düşerek 29 çiftlikte 450 sığıra kadar düşmüştür. 2015 yılına kadar Sayaguesa'nın sayıları 1.612'ye yükselmiştir.


Sayaguesa sığırları günümüzde çok nadir görülen bir türdür ve geriye yalnızca birkaç hayvan kalmıştır.


Sayaguesa Sığır Irkının Genel Özellikleri Nelerdir?

 • Sayaguesa cinsi genellikle tek tip olarak siyah renklidir. 
 • İspanya'nın en büyük yerli ırklarından biri olup çok dayanıklıdır.
 • Sayaguesa sığırları uzun bacaklı büyük hayvanlardır.
 • Kulakların içi ve ağız çevresi soluktur. Boynuzlar dipte beyaz, uçta ise siyah renktedir. 
 • Boğalar ve inekler renk bakımından farklılık gösterir. Boğalar genellikle siyah renktedir.
 • Sayaguesa inekleri genellikle boğalardan biraz daha hafiftir ;ancak bazı vahşi tip kahverengi Sayaguesa inekleri de vardır.
 • Buzağılar kırmızı renkte doğarlar ve olgunlaştıkça renkleri siyaha döner.
 • Hem boğaların hem de ineklerin boynuzları vardır. Boynuzları yaban öküzü gibidir ve öne doğru uzanır. 


Sayaguesa Sığır Irkının İstatistiki Özellikleri Nelerdir?

 • Sayaguesa sığırları geleneksel olarak çalışma amaçlı ve taslak hayvanlar olarak kullanılmaktadır. Aynı zamanda et veriminde de iyidirler.
 • Sayaguesa sığırları dayanıklı, sağlam ve tutumludur. Bu nedenle yıl boyunca barınağa veya ahıra ihtiyaç duymazlar.
 • Sayaguesa inekleri düşük süt verimine sahip bir ırktır.
 • Bu sığır ırkı, vahşi atasına benzerliğinden dolayı bazı doğa koruma ve yeniden yabanlanma projelerinde kullanılmaktadır.
 • Cins ayrıca vahşi yaşamın korunması amacıyla korunan yerleri otlatmak için kullanılır. Bazı dönemlerde, günümüzde soyu tükenmiş yaban öküzü ırkını yeniden yaratma girişimlerinde de kullanılmıştır.
 • Dayanıklı ve uyarlanabilir bir cins olan Sayaguesa ırkı, çoğu iklimde hayatta kalma yeteneğine sahiptir.
 • Bir zamanlar traktörler yerine kullanılan; ancak günümüzde İspanyol et pazarlarına hakim olan eski ve güçlü bir ırktır.
 • Bugün Sayaguesa sığırların sayısı çok azdır ve nadir bir sığır türüdür.


Sayaguesa Sığır Irkının Verim Özellikleri Nelerdir?

 • Sayaguesa boğaların ortalama canlı ağırlığı 1000 ile 1100 kg arasındadır.
 • İneklerin ortalama canlı ağırlıkları ise 650 ile 700 kg arasında değişmektedir.
 • Sayaguesa sığırlarının cidago yüksekliği ineklerde 145 cm, boğalarda 165 cm'dir.
 • Buzağılar genellikle yaklaşık % 55 karkas verimi ile 12 aylıkken kesilir.

Use of the information/advice in this guide is at your own risk. The Farmow and its employees do not warrant or make any representation regarding the use, or results of the use, of the information contained herein as regards to its correctness, accuracy, reliability, currency or otherwise. The entire risk of the implementation of the information/ advice which has been provided to you is assumed by you. All liability or responsibility to any person using the information/advice is expressly disclaimed by the Farmow and its employees.