Serrai Koyunu


Serrai Koyunu'nun Tarihçesi Nedir?

Serrai koyun ırkı, yaygın olarak Yunanistan'ın kuzeyinde aynı adı taşıyan ovada yetiştirilmekte olan bir ırktır. Yüzeysel olarak Scottish Blackface'e benzemektedir; ancak Blackface veya Zackel ırkından daha ince bir yapağıya sahiptir ve yapağısı, İngiliz Down yapağısının kalitesine yaklaşık bir değerdedir.

Serrai Koyunu'nun Karakteristik Özellikleri Nelerdir?

• Serrai ırkı, kemerli bir burun yapısına ve ince bir kuyruğa sahiptir; yüksek sıcaklıklara sahip nemli iklimlere kolay adapte olabilmektedir.

• Bacakları ve karın bölgesinde olduğu gibi, başın ve boynun tamamı genellikle siyahtır ve vücudunun geri kalanında birçok siyah yapağı tutamı da bulunmaktadır.

• Bazı hayvanların yapağısının rengi kahverengidir ve bunların daha verimli süt üretebildiği söylenmektedir.

• Serrai koçları ve Serrai koyunları boynuzlu olabildikleri gibi, boynuzsuz da olabilmektedirler.

• Olgun bir Serrai koçunun boyu ortalama olarak 68 cm civarındadır. Koyunlar, koçlardan biraz daha uzun; yaklaşık 73 cm boyundadırlar.

• Koyunların doğum döngülerindeki kuzulama oranları ortalama olarak 1,5’dir; tek doğumların oranı % 55'e, ikiz doğumların oranı % 45'e ve üçüz doğumların oranı % 3'e ulaşabilmektedir.

• Bir kuzunun doğumdaki ağırlığı ortalama 4 kg olup iki ayda ortalama olarak 19-22 kg'a ulaşabilmektedir.

• Serrai koyunlarının vücut yapısı, yetiştirilme biçimlerine göre ortalama ya da iri olabilmektedir.


• Serrai koyunu, çift amaçlı yetiştirilen bir ırktır. Hem et hem de süt üretimi için yetiştirilmektedir.

• Koyunlar, 154 ile 236 gün (ortalama 221 gün); % 7 yağ oranı ile günlük ortalama 0.7 kg süt salgılayabilmektedirler.

• Koyunlardan elde edilen ticari gelirin oranı şu şekilde ayrıştırılmaktadır: sütten elde edilen gelirin oranı % 60, et üretiminden elde edilen gelirin oranı % 35 ve yapağı üretiminden elde edilen gelirin oranı ise sadece % 5’tir.

• Elde edilen elyafın çapı 34.4 ile 47.2 mikron arasında değişiklik göstermektedir.

• Koyunların kuzuladığı ayın; süt salgılama miktarını, kuzunun doğum ve sütten kesim ağırlığını, sütün verimini ve emzirme döneminin uzunluğunu etkilediği söylenmektedir.

• Aynı şekilde, günlük emzirme süresinin; süt salgılama miktarını, kuzunun sütten kesildiği dönemki ağırlığını, sütün verimini ve emzirme döneminin uzunluğunu etkilediği söylenmektedir.

Olgun Bir Serrai Koyununun Ağırlığı Ne Kadardır?

Serrai koçu 85 kg ağırlığındadır ve olgun bir Serrai koyunu 50-65 kg ağırlığındadır.


Use of the information/advice in this guide is at your own risk. The Farmow and its employees do not warrant or make any representation regarding the use, or results of the use, of the information contained herein as regards to its correctness, accuracy, reliability, currency or otherwise. The entire risk of the implementation of the information/ advice which has been provided to you is assumed by you. All liability or responsibility to any person using the information/advice is expressly disclaimed by the Farmow and its employees.