Skopelos Koyunu


Skopelos Koyununun Tarihçesi Nedir ?

Skopelos (veya Glossa)koyunu , Yunan Adalarında olan eski Zackel türünde sütçü bir koyun ırkıdır; Kuzey Sporadhes'deki Skopelos adasında geliştirilmiştir.

Irkın kökeni belirsizdir. Mason'a (1967) göre, 1800'den önce Skopelos'ta herhangi bir koyun kaydına rastlanmamıştır ve St Eustratios adasından kaba yapağılı, verimli bir ırkın getirilmiş olabileceği ve yapağısının modern Skopelos'u geliştirmek için aktarılmış olabileceği düşünülmektedir.

Skopelos koyunları ılıman iklimlerde yaşayan hassas hayvanlardır. Bu sebeple ihraç yapıldığı ülkelerde yetiştiriciliği başarısız olmuştur. Günümüzde nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan koyun ırklarından birisidir. Ada nüfusunun azalması ve daha yüksek süt verimi olan keçilerin sayısının artması gibi nedenlerle sayıları gün geçtikçe azalmaktadır. Skopelos koyun ırkından toplam 2200 – 3000 kadar safkan koyun kaldığı tahmin edilmektedir.

Skopelos Koyununun Karakteristik Özellikleri Nelerdir ?


• Skopelos Koyunları, 60-65 cm boyunda küçük yapılı hayvanlardır.

• Renkleri çoğunlukla beyaz, yaklaşık % 10 oranında kırmızımsı kahverengi ve siyahtır.

• Burunları dışa doğru eğimlidir ve kulaklar yataydır; koçların boynuzları kıvrıktır veya boynuzsuzdurlar, koyunların tümü boynuzsuzdur.

• Hem merada hem de ağılda beslenmeye uygun koyunlardır.

• Eti gevrek yapıda, yağlı ve çok lezzetlidir.

• Skopelos'un göze çarpan özellikleri hızlı gelişim göstermeleri ve üretkenlikleridir.

• Cinsel olgunluğa doğumdan yedi ay sonra ulaşmaktadırlar, koyunlar 13 ile 15 aylıkken kuzulayabilmektedirler.

• İki yılda üç kuzulama olağandır, özenle yetiştiriler ise yılda iki kuzulama, ve her doğumda birden çok yavru elde edilebilmektedir.

• Doğan 200 kuzunun % 37’si tek yavru,%45’i ikiz, %15’i üçüz, %3’ü ise dördüzdür.

• Yapağısının kalitesi genel olarak bir İngiliz Down tipi ile kıyaslanabilmektedir, ancak dalgalı bir yapıdadır; elde edilen elyaf kaba uçludur ve kaygan yapıdadır.

• Süt verimleri yüksektir ve sağım sezonu başına ortalama 180 kg'dır. Ancak 300 kg'a kadar süt verebilenleri de mevcuttur.

• 1950'lerde anakarada ırkı yetiştirme girişimleri, koyun ölümlerinin yüksek olması nedeniyle başarısız olmuştur. Volos'un güneyindeki günümüz Skopelos sürüleri, süt salgılamayı ciddi derecede azaltan bir meme enfeksiyonu ile hastalanan Chios koyunlarının yerini almak için 1964-65 yılları arasında adadan getirilen koyunların soyundan gelmektedir.

• Özenli idare ve özellikle ek yem sağlanmasıyla, Skopelos ırkı artık anakarada başarılı bir şekilde yetiştirilebilmektedir.

Olgun Bir Skopelos Koyununun Ağırlığı Ne Kadardır ?


Olgun bir Skopelos Koyununun ağırlığı yaklaşık olarak 45 ile 65 kg arasındadır.


Use of the information/advice in this guide is at your own risk. The Farmow and its employees do not warrant or make any representation regarding the use, or results of the use, of the information contained herein as regards to its correctness, accuracy, reliability, currency or otherwise. The entire risk of the implementation of the information/ advice which has been provided to you is assumed by you. All liability or responsibility to any person using the information/advice is expressly disclaimed by the Farmow and its employees.