Swaledale Koyunu


Swaledale Koyunu'nun Tarihçesi Nedir?

Swaledale koyun ırkı, adını İngiltere'deki Yorkshire vadisi Swaledale'den alan evcil bir koyun ırkıdır. Swaledale, İngiltere'deki Yorkshire Dales'in en kuzeyde yer alan vadilerinden biridir.

Swaledale ırkı, bu bölgede ve o zamanlar Westmorland olan ancak daha sonra Cumbria adını alan kontlukta geliştirilmiştir. Günümüzde Kuzey İngiltere'nin tepelerinde ve bozkırlarında bulunmaktadırlar.

Swaledale ırkının kökeni, Blackface, Rough Fell ve diğer bölgesel ırkların da geldiği boynuzlu koyunların genetik grubundan ortaya çıkmıştır. Blackface ve Rough Fell koyunları, çoğunlukla Birleşik Krallık'taki yüksek arazilerde bulunurlar ve açık ve korunmasız yerlerde hayatta kalabilirler. Zamanla ve yavaşça bu boynuzlu koyunların içinden bir 'Swaledale' ırkı ortaya çıkmıştır.

Swaledale Koyun Yetiştiricileri Derneği 1920'de kurulmuştur. Tüm Swaledale koyunları bu derneğe kayıtlıdır. Hepsinin derneğe kayıtlı olması, her yıl mevcut olan koyun sayısınının ve nesillerinin tükenip tükenmediğinin bilinmesine yardımcı olur. Uzun zaman önce ortaya çıkan, Swaledale ırkının sayısı günümüzde azalmaktadır. Dernek, Swaledale satışları, gösterileri, yetiştiriciliği ve ürünleri için aktif bir organizasyon noktasıdır. Birleşik Krallık'ta yaklaşık 1.200 safkan Swaledale koyun sürüsü bulunmaktadır.

Ticari olarak başarı getiren bir ırk olan North of England Mule, Bluefaced Leicester ırkı ile Swaledale koyunlarının çiftleştirilmesiyle üretilmiştir. Bu melezin yavruları günümüzde en verimli düz arazi koyunlarından biridir.

Swaledale Koyunlarının Karakteristik Özellikleri Nelerdir?


• Anne tarafı yüksek arazi koyunu olan, Swaledale ırkının koyunları dirençlidir.

• Dişiler mükemmel annelerdir ve iyi toplayıcılardır. Bu da kuzuları seyrek otlaklarda ve açık ortamlarda yetiştirebilecekleri anlamına gelir.

• Swaledale ırkı orta yapılıdır, beyaz bir ağzın bulunduğu siyah bir yüze sahiptirler ve gözlerinin etrafında beyaz lekeler bulunur. Hem koyunların hem de koçların bir çift alçak, yuvarlak ve geniş boynuzları vardır. Koçlarda boynuzlar biraz daha büyüktür.

• Boyunları ve omuzları orta uzunluktadır. Kaburgaları dışa dönük, göğüs bölümü ise alçaktır. Geniş, düz bir sırta, sıkı bir bele sahiptirler. Butları uzun ve gergin, kalçaları dolgundur.

• Bacakları düz kemikli ve orta uzunluktadır. Dizleri iyi oturmuş ve iyi şekillenmiştir.

• Kalın, uzun ve yapağılı kuyrukları vardır.

• Yüzleri orta uzunlukta ve güçlüdür. Yüzün üst kısmı koyu tenliyken alt kısmı beyazdır. Gözleri hızlı hareket eder ve parlaktır. Yüzlerindeki kıllar kısadır; güçlü ve derin bir çeneye ve kısa geniş dişlere sahiptirler.

• Yapağıları kabadır ve rengi yaşlandıkça beyazdan griye doğru değişime uğrar.

• Bu ırk, yumuşak ve lezzetli kuzu ve koyun eti ile tanınmaktadır. Swaledale ırkı, günümüzde esas olarak et üretimi için yetiştirilse de yapağı üretimi için de iyi bir tercihtir.

• Swaledale ırkının yapağısı dayanıklıdır, esnektir ve bir dizi uygulama için kullanılabilir. Birçok kullanışlı eşya yapımında kullanılmaktadır.

• Yapağıları neredeyse 35 ila 45 mikron incelikte, lifleri ise yaklaşık 100 ila 200 mm uzunluktadır. Yapağıları bir eğirme aletinde veya tekerlek üzerinde kolayca eğrilebilir. Bunun yanı sıra birden fazla eşya yapmak için diğer yapağılarla karıştırılabilir.

Olgun bir Swedalede Koyunun Ağırlığı Ne Kadardır?


Olgun bir Swaledale koçu yaklaşık olarak 80-100 kg aralığında, olgun bir koyun ise 50-60 kg arasındadır.


Use of the information/advice in this guide is at your own risk. The Farmow and its employees do not warrant or make any representation regarding the use, or results of the use, of the information contained herein as regards to its correctness, accuracy, reliability, currency or otherwise. The entire risk of the implementation of the information/ advice which has been provided to you is assumed by you. All liability or responsibility to any person using the information/advice is expressly disclaimed by the Farmow and its employees.