Swifter Koyunu


Çok verimli ve yeni bir ırk olan Swifter koyunu, Hollanda'da Wageningen Üniversitesi tarafından 1970 yıllarından başlayarak yapılan çalışmalar sonucunda koyun türlerinde yüksek verim alabilmek ve nesli tükenmekte olan türlerin sayılarını artırmak amacıyla meydana getirilmiş bir türdür. 

Et üretimi için yetiştirilen Texel Koyunu ile süt üretimi için yetiştirilen ve yok olma tehlikesine düşen "Vlaams Melkschaap” türü koyunun çapraz eşleştirilmesi sonucu yeni bir ırk oluşturulmuştur. Hem süt üretiminin yüksek hem de et verimliliğinin tatmin edecek derecede olması yönüyle böyle bir uygulamaya gidilmiştir. Bu türün ilk kuzusunun doğduğu “Minderhoutshoeve” çiftliğinin bulunduğu “Swifterbant”  kasabasından ismini almıştır. 

Yeni ırk Swifter kısa zamanda çiftçilerin dikkatini çekmiş, 2 Aralık 1982 tarihinde Safkan Swifter Koyunu derneği resmi olarak kurulmuştur.

Swifter koyununun özellikleri nelerdir?


Swifter koyunu beyaz renkte olup çoğunlukla burun uçları ve toynakları siyah, kulakları ise soluk renklidir. Vücut üzerinde küçük siyah noktalar da görülür. Kuyrukları kısa, iri görünümlü ve uzun boylulardır. Birçok koyun türüne göre daha uzun ömürlü oldukları bilinmektedir. Yeni doğan dişi kuzular üreticiler tarafından hemen sürüye katılmaz. Bu durum yeni anne adaylarının  ileride daha sağlıklı  doğum yapmalarını sağlamakta ayrıca kolay doğum yapıp düşük yapma olasılığını ortadan kaldırmaktadır. 

İlk kez doğum yapan Swifter koyunların ortalama doğum oranı 1.85, daha yaşlı olanlarının ise ortalama doğum oranı 2.5’tir. Bu gösterge bu türün bereketli bir ırk olduğunun göstergesidir. Dördüz doğumlar da normaldir ve çoklu doğumlarda “Ceasarian” ile oluşan doğumlar yok denilecek kadar azdır. 

Swifter koyunlarının yüksek miktarda süt verimliliği, meme hastalıklarının diğer türlere göre az olması, yavrularına iyi derecede bakıp yeterli süt vermeleri, kuzu kayıplarının olmaması ve kolay doğum yapması üreticiler tarafından en büyük tercih nedenlerindendir.


Yavru kuzuların günde 250 gr büyüyerek et verimi için çabuk gelişmeleri, diğer yavru kuzu türlerine göre daha fazla kazanç sağlaması Swifterlerin önemli özelliklerinden biridir. Bakımı gayet kolay olan ve yüksek derecede verimli olan Swifter koyunları koyun üretiminde gelişmemiş ülkelerde de ideal bir ırk haline gelmiştir. Su an Hollanda’da 17.000 civarında safkan Swifter koyun kayıtlıdır..

Swifter Koyunu kaç kilo gelir?

Swifter dişi koyunları 70 kg ve üzeri, koçlar ise 130 kg civarı ağırlığındadır.
Use of the information/advice in this guide is at your own risk. The Farmow and its employees do not warrant or make any representation regarding the use, or results of the use, of the information contained herein as regards to its correctness, accuracy, reliability, currency or otherwise. The entire risk of the implementation of the information/ advice which has been provided to you is assumed by you. All liability or responsibility to any person using the information/advice is expressly disclaimed by the Farmow and its employees.