Welsh Hill Speckled Face Koyunu


Welsh Hill Speckled Face Koyunu’nun Tarihçesi Nedir?

Welsh Hill Speckled Face koyun ırkı, 20. yüzyılda Kerry Hill ve Welsh Mountain koyunlarının melezlenerek Galler’in merkezindeki tepelerde geliştirildiği ve daha sonra Galler’in dağlık bölgelerinde popüler hale geldiği düşünülmektedir. Günümüzde hala Galler'de, Kuzey’de ve Galler'in orta bölgelerinde bulunurlar.

Welsh Hill Speckled Face Koyun Birliği, 1969'da kurulmuştur.

Welsh Hill Speckled Face koyunları, çoğunlukla Galler’in orta bölgelerinde bulunmaya devam ederken, diğer önemli bir kesim ise daha uzakta, özellikle Kuzey Galler'de bulunur.

Welsh Hill Speckled Face Koyunu’nun Karakteristik Özellikleri Nelerdir?


• Welsh Hill Speckled Face koyununun, adından da anlaşılacağı gibi, siyah bir ağzı, beyaz bir yüzü, gözlerinin ve kulakların etrafında ise siyah lekeleri vardır.

• Bacakları büyük oranda beyazdır ancak ön dizlerinde, ayaklarında ve bacaklarının arka kısmında siyah lekeler bulunmaktadır.Melezlemeden dolayı, koçların yalnızca %10'unda boynuz olmasına neden olmuş, dişiler her zaman boynuzsuzdur.

• Kafaları erkeksidir ve yapağı bulunmaz. Lekelerin çoğu göz çevresinde, burunda ve boynuzların bulunduğu bölgededir. Güçlü kulakları kısa ve farklı renklerdedir. Geniş omuzdan ve güçlü kaslı gövdeden oluşan yapılı bir vücudu vardır.

• Boyunda siyah yapağı ya da lekeler mevcuttur. Bu lekeler vücudunu sarar; özellikle kuyruğun üstündedir.

• Yapağı veya yüzündeki kıllar mavi tonlar içermektedir.

• Boynuzları oldukça güçlüdür.

• Welsh Hill Speckled koyunu, yüksek arazilerdeki sert hava şartlarında büyür, ancak daha alçak bölgelerdeki tarım koşullarına da adapte olabilir. Welsh Mountain koyunlarına kıyasla daha geniş bir yapıları, daha kalın ve kaliteli yapağıları vardır.


• Oldukça uysallardır. Ayrıca mükemmel, dikkatli annelerdir. Kuzulamada zorluk yaşamazlar, sütleri verimlidir ve yavrularını korurlar. Welsh Hill Speckled Face kuzuları, mevcut pazarın talep ettiği kalitede karkas üretirler, hızlı bir şekilde büyür ve gelişirler.

• Kuzulama, ağırlıklı olarak Mart ayında dışarıda olur. Kolayca %150 kuzulama oranına ulaşabilirler. Bu ağır yük hayvanı, Blue Faced Leicester ile melezlenerek Welsh melezi ürettiği için yoğun talep görmektedir. Diğer ata ırklarla melezlendiğinde ise aynı derecede başarı göstermektedir.

• Lif uzunluğu 7 ila 12 cm, yapağı ağırlığı ise 1,5 ila 2,0 kg arasındadır. İngiliz ölçü birimine göre yapağı eğirme sayısı 48-50'dir. Yapağıları İngiltere'de çoğunlukla tüvit ve halı yapımında kullanılır.

• Safkan kuzu karkas ağırlığı genellikle 16-18 kg’dır. Melez kuzularınki ise 20 kg'dan fazladır.

Olgun Bir Welsh Hill Speckled Face Koyunu’nun Ağırlığı Ne Kadardır?


Welsh Hill Speckled Face koyunları 60-70 kg, koçları ise 80-100 kg ağırlığındadır.


Use of the information/advice in this guide is at your own risk. The Farmow and its employees do not warrant or make any representation regarding the use, or results of the use, of the information contained herein as regards to its correctness, accuracy, reliability, currency or otherwise. The entire risk of the implementation of the information/ advice which has been provided to you is assumed by you. All liability or responsibility to any person using the information/advice is expressly disclaimed by the Farmow and its employees.