White Face Dartmoor Koyunu


White Face Dartmoor Koyununun Tarihçesi Nedir?

White Face Dartmoor koyun ırkı bazen Widecombe olarak da bilinir. Bu ismi Widecombe köyünden almıştır. Soyu on yedi ve on sekizinci yüzyıllarda Dartmoor’da otlayan yerli orman koyununa dayanmaktadır. Ancak, modern White Face koyunları, 1900’lü yıllarda orijinal Dartmoor ırkı ile Leicester Longwool ırkının çifleştirilmesiyle ortaya çıkmıştır.

Irkın popülasyonu, 1950 yılında, değişen pazar taleplerinin 1940'larda sayılarda belirgin bir düşüşe neden olmasının ardından, White Face Dartmoor Koyun Yetiştiricileri Derneği’nin kurulmasıyla yeniden canlandırılmış; 1951 yılında ise bir sürü kitabı yayınlanmıştır. Geçmişte daha geniş bir alanda bulunan açık arazilerin ve ortak alanların kapatılması, ırkın köklü, ancak oldukça yerelleşen Dartmoor'a geri çekilmesine neden olmuştur.

1980 ve 1990’lı yıllarda, yapağı fiyatlarındaki düşüş, damızlık sürülerin sayısında da düşüşe yol açmıştır. White Face Dartmoor ırkı, sayı açısından RBST’nin Kategori 4 – Risk Altında Olanlar kategorisinde; coğrafi konsantrasyon açısından ise Kategori 1 – Kritik Durumda Olanlar kategorisinde sınıflandırılmaktadır. Sayılarının yüzde 75'inden fazlası 12,5 km'den daha az bir dairesel alan içinde bulunur.

White Face Dartmoor Koyununun Karakteristik Özellikleri Nelerdir?


• White Face Dartmoor ırkı oldukça dayanıklıdır. Yaz aylarında fundalıklarda otlarlar, sonbahar ve kış aylarında ise çimenli vadilere inerler. White Face koyunlarının başları geniş ve beyaz renklidir ancak bazen yüzlerinde az miktarda lekeler olabilir. Geçmişte hem koyunlar hem de koçlar boynuzluyken, günümüzde koyunların çoğu boynuzsuzdur.

• Kalın yapağıları oldukça güçlü lülelerden oluşur ve orta derecede yağlıdır. Koyun yapağısının ortalama ağırlığı 5 ila 7 kg arasında olsa da 9 kg olması da mümkündür. Lülelerin lif uzunluğu 15 ila 20 cm arasındadır. Yapağıları tipik halı kalitesindedir.

• Koyunların güçlü annelik içgüdüleri ve doğuştan yüksek sağım yetenekleri vardır. Kuzulama oranları %150’ye kadar çıkabilir.

• Karkas değerleri yüksektir; yapıları iyidir, çok az yağ içerir, tadı ve yapısı iyidir. Karkas ağırlıkları 14 ila 18 kg aralığındadır.


• White Face Dartmoor ırkının hem koyunları hem de koçları melezleme için idealdir. Örneğin, Welsch Mountain ırkıyla melezlenen White Face koçları, annenin soyunun dinçliğini ve dayanıklılığını sürdürürken aynı zamanda yavrunun karkas ağırlığını, kalitesini ve yapağı üretimini arttırır. Suffolk gibi damızlıklar, safkan veya melez White Face koyunlarıyla melezlenmek için kullanıldıklarında oldukça çekici olgun kuzular üretirler. Bu kuzular yağsız, oldukça kaslı ve modern pazar için idealdir.

• White Face Dartmoor ırkı konusunda karşılaşılan problemlerden biri neslin yeterli sayıda tutulmasıdır. Koyun ve sürü sayılarının artmasıyla, gen havuzunda da artışın görüleceği ve bunun, daha fazla yetiştirme seçeneği sağlayacağı düşünülmektedir. Bununla birlikte, ırkın özellikleri, Çevreye Duyarlı Alan mevzuatı ve AB Ortak Tarım Politikası reformları yoluyla Dartmoor'da tarıma uygulanan "yeni" çiftçilik ve çevre yönetimi ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

Olgun bir White Face Dartmoor Koyununun Ağırlığı Ne Kadardır?


Olgun bir White Face Dartmoor koçu 74 kg; olgun bir White Face Dartmoor koyunu ise 54 kg ağırlığındadır.


Use of the information/advice in this guide is at your own risk. The Farmow and its employees do not warrant or make any representation regarding the use, or results of the use, of the information contained herein as regards to its correctness, accuracy, reliability, currency or otherwise. The entire risk of the implementation of the information/ advice which has been provided to you is assumed by you. All liability or responsibility to any person using the information/advice is expressly disclaimed by the Farmow and its employees.