Yerli Kara Sığır Irkı


Yerli Kara Sığır Irkının Kökeni Neresidir?

Yerli Kara sığır ırkı, 4000 yıldan uzun bir süre önce, Hitit döneminden beri, Orta Anadolu bölgesinde yayılım gösteren bir ırktır. Türkiye’de bulunan yerli sığır ırkları arasındaki en geniş yayılma alanına sahip, en bilindik ve sayıca fazla olan bir ırktır ancak bu bölgede bulunan Yerli Karalar’ın tümü aynı özelliklerde değildir. Hepsi Orta Anadolu’da bulunmasına rağmen farklı koşullar bazı değişimlere sebep olmuştur.

İlkel bakım şartlarına uyum sağlayan Yerli Kara; hastalıklara karşı direnci, olumsuz iklim şartlarına ve yetersiz beslenmeye toleransı ile bilinir. Nesli tükenme tehlikesi altında olan bu sığır ırkı, günümüzde çeşitli kuruluşlar tarafından da korunmaktadır.

Yerli Kara Irkının Özellikleri Nelerdir?

• Yerli Kara sığırlarının en belirleyici özelliklerinden biri, tırnakları da dahil, kıl rengi kuzgun siyahtır.

• Bu sığırlar; uzun bir gövdeye, ince kemik yapısına ve küçük bir cüsseye sahiptir.

• Bu sığırların boyunları, orta uzunluktadır ve gerdanları, boyunlarına göre daha küçüktür.

• Bu sığırların başları, genellikle öne doğru eğiktir ve uzun bir yapıdadır. İnekler, daha uzun ve dar bir kafa yapısına sahipken boğalar, ineklere oranla daha büyük bir kafa yapısına sahiptirler.

• Irkın konformasyon yapısı değişme eğilimindedir. Bazıları tipik birer sığır eti yapısı gösterirken bazıları da mandıra eğilimindedir.

• Hem ineklerin hem boğaların kısa boynuzları bulunur.

• Dişi buzağıların doğum ağırlıkları 17-19 kg arası, erkek buzağıların doğum ağırlıkları ise 18-20 kg arası değişim gösterir.

• İnekler daha küçük boyutlara sahip olan süt üreticileridir ve laktasyon miktarına eş, ortalama 1000-1100 kg süt üretirler. İneklerin sütü oldukça kalitelidir ve yaklaşık %4,5-5 oranında yağ içermektedir.

• Düvelerin üreme yaşı, genellikle 24-28 aydır ve emzirme dönemleri, 240-260 gün arasında değişmektedir.


Yerli Kara Sığır Irkı Verim Özellikleri Nedir?

• Olgun erkeklerinin ağırlık ortalaması: 300-400 kilogram iken, olgun dişilerininki ise ortalama: 150-300 kilogramdır.

• Olgun erkeklerin yüksekliği ortalama: 115-130 santimetre iken, olgun dişilerinki ise: 100-110 santimetredir.

 Günlük canlı ağırlık artışı: 600-700 gramdır. Bu ırkın süt verimi, normal şartlarda 400-500 kg arasında olsa da çeşitli çalışmalar sonucu 800-900 kilograma kadar çıktığı görülmüştür.Use of the information/advice in this guide is at your own risk. The Farmow and its employees do not warrant or make any representation regarding the use, or results of the use, of the information contained herein as regards to its correctness, accuracy, reliability, currency or otherwise. The entire risk of the implementation of the information/ advice which has been provided to you is assumed by you. All liability or responsibility to any person using the information/advice is expressly disclaimed by the Farmow and its employees.