Berrichon du Cher Koyunu


Berrichon du Cher Koyunu’nun Tarihçesi Nedir?

Berrichon du Cher koyunu, Berry bölgesinden gelen Fransız koyun ırkıdır. Çok eskilerden beri var olan bu ırk 18. Yüzyılda Merinos koyunuyla melezlenmiştir. Yerel bölgesinde başlıca et üretimi için yetiştirilen bir koyun ırkıdır. Berrichon du Cher koyunları oldukça dayanıklıdır ve bulundukları yerel bölgenin iklimine kolayca adapte olmuşlardır.

Günümüzde yaklaşık olarak 140.000 Berrichon du Cher koyunu bulunmaktadır. 19. Yüzyılda Dishley Leicester koyun ırkının piyasaya sürülmesiyle daha fazla geliştirilmiştir.

Berrichon du Cher ırkı Fransa’da geliştirilmiş olsa da, ırk topluluğu 20. Yüzyılda Birleşik Krallık’ta kurulmuştur. Berrichon du Cher ırkı daha çok damızlık olarak kullanılmaktadır. İngiliz yetiştiriciler yaklaşık olarak 40 yıl önce Fransız damızlık koyunlarını ithal ederek, İngiliz Berrichon adını verdikleri ve ayrı bir alt ırk olarak nitelendirdikleri ırkı geliştirdiler.

Damızlıkların birincil rolü, hızlı büyüyen, kolayca etlenen ve çeşitli ağrılıklarda olgunluğa erişme kabiliyetine sahip olan kuzular üretmektir.

Berrichon du Cher Koyunu’nun Karakteristik Özellikleri Nelerdir?


Berrichon du Cher Koyunu’nun yetiştiricileri, hem kolayca kuzulayabilen, hem de doğumdan sonra hızla ayağa kalkan ve emzirebilen aktif koyunlar yetiştirmeye odaklanmışlardır.

Berrichon du Cher koyunları üçgen şeklinde bir başa sahiptirler ,omuz ve kalça bölgeleri pürüzsüzdür. Bu da onları kuzularla ilgilenen kişiler için ideal bir seçim haline getirmektedir.

Olgun bir Berrichon du Cher koçunun bel yüksekliği yaklaşık olarak 74 cm, olgun bir koyununki ise 69 cm’dir.

Bu ırkın hem erkekleri hem de dişileri boynuzsuzdur. Boyunları kısa ve güçlüdür.

Derin, geniş bir vücuda; eğimli bir göğse ve güçlü bacaklara sahiptirler. Sırtları geniş, uzun ve oldukça kaslıdır.

Yapağıları orta kalitededir ve yaklaşık olarak 3 kg ağırlığındadır. Orta incelikteki yapağıları örgü giysilerin ipliklerinde ve Japon yatak piyasasında kullanılır. Yapağılarının rengi beyazdır ve 30 ila 32 mikron uzunluğundadır. Ağırlığı ise kırpma başına yaklaşık olarak 2 ila 3 kg’dır. İnce ve yumuşak bir yapıda olan yapağılarının liflerinin uzunluğu 8 ila 9 cm’dir.

Berrichon koyunları tüm yıl boyunca doğal olarak kuzulayabilirler. Ayrıca yoğun sistemler altında iki yılda üç kez kuzulayabilirler. Kuzuların %60’ı Eylül ile Kasım ayları arasında doğar. Bu da üretim konusunda yüksek esneklik sağlar. Mevsim dışı da kuzulayabilme yetenekleri, Berrichon du Cher koyunlarının normalde daha yüksek fiyatlı olan, kış sonunda veya ilkbahar başında doğan süt kuzusu ticaretinden yararlanmak amacıyla sezonun başında kuzulayabilen melez dişiler üretmek için diğer ırklara tanıtılmasına yol açmıştır. Berrichon du Cher koyunları güçlü annelik içgüdülerine sahip, oldukça korumacı annelerdir.

Kuzular 70 günde 25 ila 30 kg ağırlığına ulaşabilir. Berrichon du Cher koyunlarının et üretim özellikleri, dayanıklılığını ve uzun mesafe katetme kabiliyetlerini korumak konusunda bir engel yaratmamıştır. Bu da onları çeşitli hayvancılık yönetim sistemleri ve bölge türleri için uygun hale getirmektedir. Örneğin bu ırk, tahıl yetiştiriciliğinin bir tamamlayıcısı olarak kolay uyum sağlayabilen ağıl kuzularının üretimine olanak sağlamaktadır. Bu durumda kuzulama Ekim ile Şubat ayları arasında ağıllarda gerçekleşir ve kuzular sütten kesildikten sonra koyunlar meralara çıkarılır.


Koçlar oldukça aktiftirler ve hem yoğun hem de kapsamlı sistemler altında çok sayıda koyunla çiftleşme kabiliyetine sahiptirler. Oldukça iyi etlenmiş derin butlara sahiptirler ve bunun bir sonucu olarak Berrichon’lardan meydana gelen kuzuların ağırlıkları iyidir. Koçlar kolay uyum sağlayabilir ve erken olgunlaşabirler. Bu nedenle de melezleme işleminde oldukça değer gören damızlık hayvanlardır.

Kuzulama oranı %160’dır. Berrichon du Cher kuzuları, 70 gün içinde 27 ila 30 kg’a ulaşırlar. Melez kuzular 3 ila 4 aylıkken pazara sunulur ve bu dönemde 35 ila 42 kg ağırlığında olurlar. Kuzular günlük 350 ila 450 g alırlar ve 42 kg olan standart canlı ağırlığın et oranı %50 ila %53’tür. Berrichon kesimlerinin kayıtları, kuzuların %70’den fazlasının mükemmel olarak sınıflandırıldığını göstermektedir.

Karkasları oldukça uyumlu ve yüksek seviyededir. Melezleme işleminin sonuçları ‘UPRA Berrichon Paris’ isimli bir çalışmada kaydedilmiştir. Bu çalışma, Berrichon du Cher'in diğer ırklara kıyasla ortalamanın üzerinde sınıflandırdığını göstermektedir.

Olgun bir Berrichon du Cher Koyunu’nun Ağırlığı Ne Kadardır?

Olgun bir Berrichon du Cher koçunun ortalama vücut ağırlığı yaklaşık olarak 110 kg, olgun bir koyunun ortalama canlı vücut ağırlığı ise yaklaşık olarak 70 kg’dır.


Use of the information/advice in this guide is at your own risk. The Farmow and its employees do not warrant or make any representation regarding the use, or results of the use, of the information contained herein as regards to its correctness, accuracy, reliability, currency or otherwise. The entire risk of the implementation of the information/ advice which has been provided to you is assumed by you. All liability or responsibility to any person using the information/advice is expressly disclaimed by the Farmow and its employees.