Poll Dorset Koyunu


Poll Dorset Koyununun Tarihçesi Nedir ?

Poll Dorset ırkı, sektör tarafından o kadar çok talep görmektedir ki, hem Yeni Zelanda'ya hem de Avustralya'ya en çok et sağlayan ırk haline gelmiştir.

1950'lerin sonlarında, Avustralya'da geliştirilen boynuzsuz Dorset koyunları İngiltere’ye dağıtılmış ve hızla popülerlik kazanmıştır. 1974'te Dorset Horns'tan daha fazla kayıtlı Poll Dorset mevcuttu ve bu sebeple birliğin adı 1981'de Dorset Horn ve Poll Dorset Koyun Yetiştiricileri Birliği olarak değiştirilmiştir.

Kısa yapağılı, et üreten bir koyun olan Poll Dorset, boynuzsuz gerçek bir Dorset tipi koyun yetiştirmek amacıyla 1937 ile 1954 yılları arasında Avustralya'da geliştirilmiştir. Poll geni, diğer iki boynuzsuz ırktan Dorset Hornflocks'a aktarılmıştır ve sıkı bir çiftleşme programının ardından Dorset Horn kanının % 100'üne yakını elde edilmiştir. Başlıca ayırt edici özellikleri; boynuzsuz görünümü, kısa bacakları üzerindeki uzun ve düz kare gövdesi, pembe teni ve 'süngerimsi' kısa yapağısıdır.


Poll Dorset damızlığı, kayıtlı bir Corriedale koçunun safkan bir Dorset Boynuzlu koyunuyla çiftleştirilmesiyle 1937 yılında WJ Dawkins tarafından oluşturulmuştur. Ortaya çıkan yavru, boynuzsuz bir kuzuydu. 1940 yılında Newbold Dorset Horn koçuyla çiftleştirildiğinde, ortaya boynuzlu bir kuzu çıkmıştı. Ardından gelen 15 yıl boyunca, boynuzsuz bir Dorset Horn yetiştirmek amacıyla çiftleştirme programı devam etmiştir.

Poll Dorset koçları, Avustralya'da birinci sınıf kuzuların üretiminde en yaygın olarak kullanılan ata ırktır.

1954'te Avustralya Poll Dorset Birliği kurulmuştur.

Poll Dorset Koyununun Karakteristik Özellikleri Nelerdir ?


• Poll Dorset koyunları, yüksek doğurganlık, annelik içgüdüleri ve süt verme yetenekleriyle tanınmaktadır. Irkın çabuk büyüme hızı, üstün etlenme ve kas gelişimi gibi özellikleri, onları et ticareti için ideal kılmaktadır.

• Poll Dorset koyunlarının ‘Down’ tipi yapağıları vardır. Down yapağısı, yoğunluğu ve esnekliği ile meşhurdur.Hem Avustralya’daki hem de diğer ülkelerdeki yorgan üretimi için idealdir. Ticari kuzu üretim sisteminde, Down yapağısının yoğunluğu hayvanlarda daha kaliteli bir deri oluşumuna katkı sağlamaktadır. Bu özellikler ticarette daha değerlidir. Ugg botlar ve araba koltuğu kılıfları gibi kolay aşınan ürünlerin üretimi için kullanılmaktadır.

• Poll Dorset koyunlarının belirli bir üreme dönemi yoktur. Bu da tüm yıl boyunca üreme kabiliyetine sahip oldukları anlamına gelmektedir. Safkan bir sürüde normal bir kuzunun sütten kesilme oranları % 120 ile % 150 arasında olmaktadır. Koyunlar yaygın olarak ikiz ya da üçüz doğurabilmektedirler.


• Poll Dorsetler, iyi birer anne olmalarıyla ünlenmişlerdir. Koruyucu içgüdüleri ve güçlü bağlanma yetenekleri sayesinde doğan kuzuların çoğu yaşama tutunabilmektedir. Süt üretimi hem miktar hem de kalite açısından iyidir, kuzuların uygun ve erken beslenme ihtiyacını karşılamaktadır.

• Poll Dorset koçlarının çoğunluğunun genetik açıdan bağlayıcı birer ata ırkı olarak kullanılmasının yanında, uzun zamandır bilinen yüksek doğurganlıkları, erkeklikleri ve işlevsellikleri, koyunların üretken birer anne ırkı olmasını da sağlamaktadır.

• Poll Dorset ırkı, tüm iklimlerde gösterdiği olağanüstü tutarlılığı ve yüksek performansı sayesinde geçen tüm zamana karşı popülerliğini korumaktadır.

Olgun Bir Poll Dorset Koyununun Ağırlığı Ne Kadardır ?


Olgun bir Poll Dorset koyunu ortama 65-75 kg iken, koçu ise ortalama 80-120 kg'dır. 


Use of the information/advice in this guide is at your own risk. The Farmow and its employees do not warrant or make any representation regarding the use, or results of the use, of the information contained herein as regards to its correctness, accuracy, reliability, currency or otherwise. The entire risk of the implementation of the information/ advice which has been provided to you is assumed by you. All liability or responsibility to any person using the information/advice is expressly disclaimed by the Farmow and its employees.