Tahirova Koyunu 


Tahirova Koyunu Nereden Ne Zaman Gelmiştir?

Tahirova Koyunu, Kıvırcık koyundan Doğu Friz ırkı ile melezlenmesiyle geliştirilmiş bir ırktır (Doğu friz %75  x  Kıvırcık %25).

Melezleme çalışmaları yapılırken istenilen , Özellikleri ,Yetenekleri,Verimi bilinen iki yada daha fazla ırkın bir araya getirilerek bu özellikler (Et verimi ,Süt Verimi,Döl verimi…) yeni bir ırkta bir araya getirmektir.

Yerli ırkların hastalıklara dayanıklılıkları , iklim ve çevreye uyum gibi özellikleri ve kültür ırkların yüksek verim özellikleri ile birleştirilir. Doğu Friz x Kıvırcık ırkları arasında yapılan bu melezlemede %75 D.Friz + %25 Kıvırcık genotipi içermektedir. Tahirova Koyununun elde edilmesinde melezleme ve tip sabitleşmesine yön verilmiş Ortak çalışmanın sonucu olarak bölge koyun yetiştiricileri Tahirova koyununa sahip çıkmış.

Prof. Dr. Reşit SÖNMEZ ve Prof. Dr. Mustafa KAYMAKÇI’nın çalışmaları sonucunda “Tahirova Süt Koyunu Derneği” kuruldu. Tahirova koyununun yaygınlaştırılmasında 1980’li yıllarda Tarım Bakanlığı ile ortaklaşa yürütülen “Süt Koyunculuğunu Geliştirme Projesi” de önemli bir rol oynamıştır .

Bu kapsamda Tahirova Çiftliği’nden sağlanan koçlarla “Koç Depoları” kurulmuş olup. Koç depolarına aşım mevsiminde getirilen Kıvırcık koyunları burada Tahirova tipi koçlar ile çiftleştirilmişlerdir. Diğer yandan Çanakkale Tarım il Müdürlüğü aracılığıyla Merkez, Bayramiç, Gelibolu, Lapseki, Çan, Ayvacık Ezine, Eceabat ilçelerindeki koyun yetiştiricilerine koç dağıtılmıştır.

Günümüzde Çanakkale İlinde var olan Tahirova melezleri onların dölleridir. Tahirova tipi ve melezler yerli koyunların ıslahında ve yeni koyun tiplerini (Türkgeldi Koyunu, Sönmez Koyunu ) elde etmek için kullanılmıştır. Güney Marmara, Trakya ve Ege Bölgesi'nde başarıyla yetiştirilmektedir.

Tahirova koyununun oluşturulmasında şu sıra izlenmiştir:

• İlk başta oluşması istenilen yeni sütçü tipin özellikler hedeflenmiştir.
• Melezlemede kullanılacak Kıvırcık koyunu ve Doğu Friz koçları Görünüm özelliklerini ,Verim özelliklerini, Irk özelliklerini incelenmiş
• Ardından çiftleşme ve seleksiyon yöntemleri belirlenmiş.
• Çiftleştirmeden elde edilen melez döller (F1,F2,G1), dış yapı özellikleri ve verimleri bakımından başta tanımlanan ilk örnekle karşılaştırılmış ve G1 aşamasında kalınmasına karar verilmiş
• Birinci geriye melez döller( G1) aşamasında Sürüye dışarıdan erkek ve dişi damızlık alınmayıp. G1 melez dişiler, sürekli erkekleriyle çiftleştirildi. Burada kimi verim ve dış yapı özellikleri yönünden birbirine benzeyenler bir soy içinde toplayıp.Bu şekilde soylar oluşturulmuştur.
• Çiftleştirmeler devamlı soy içinde yapılmış ve daha sonra soylar arasında çiftleşmeye geçilmiştir.
• Kapatılan sürüde seleksiyon yapılarak ilk örneğe uygun bireylerin çoğaltılması sağlanmış. Oluşturulan tip,% 75 Doğu Friz + % 25 Kıvırcık genotipi olmuş oldu ve tipe elde edildiği Tahirova Devlet Üretme Çiftliği dikkate alınarak “Tahirova Koyunu” adı verilmiştir.  Bu şekilde tahirova koyunu oluşturulmuştur.

Tahirova Koyunun Genel özellikleri Nelerdir?


• Beyaz ve lekesiz İnce ve uzun kemik yapılıdır.
• İri ve güçlü yapılıdır.
• koyunlar boynuzsuzdur.
• Yüzü çıplak, başı koçbaşı şeklindedir.
• Kuyruk, ince ve uzundur.
• Meme, bezel ve geniş yapıdadır
• Baş ve bacaklar yünsüzdür.
• Kulaklar büyük ve öne doğru düşüktür.
• Belirgin özelliği uzun ve tüysüz bir kuyruğa sahip olmalarıdır (Sıçan kuyruğu tipinde).

Tahirova Koyunun İstatistik özellikleri Nelerdir?


• Süt verimi yüksek
• İri ve güçlü yapılı
• Kuzu verimi yüksek
• İkizlik oranı yüksek
• Canlı ağırlık artışı yüksek
• Erken gelişir ve olgunlaşır
Erken damızlıkta kullanılır
• Hastalıklara karşı dirençli
• Beslenmesi ve bakımı kolaydır.

Tahirova Koyunun Verim Özellikleri Nelerdir?


• Kuzuların doğum ağırlığı 4,0 - 4,5 kg'dır. Üç ay sonra 25 - 30 kg ortalamasında canlı ağırlığa ulaşabilir
• Doğumda kuzu sayısı ise 1.51 - 1.57 arasında değişmektedir.
• Kuzuların120. Gün ağırlığı 26 - 30,3 kg,
• Laktasyon süt verimi 111,2 - 196,4 kg
• Yapağı verimi 3 - 4 kg, yapağı inceliği 50 'S’dan yüksektir
• İlk kızgınlık yaşı 289,9 gün.
• İkizlik oranı % 65 – 70
• Çiftleşme mevsimi uzunluğu 147,7 gün.
• Doğumla ilk kızgınlık arası süre 29,7 gün olarak saptanmıştır.
• Tahirova Koyunların ağırlığı 55 - 60 kg ve koçların ağırlığı 80-90 kg arasındadır.
• Laktasyon süresi 160,6 - 246,5 gün arasında değişim göstermiştir.
• Göğüs uzunluğu 95 - 100 cm dolayındadır.

Tahirova Koyunun Yetiştirme Koşulları Nasıldır?

Aile işletmelerinde sürüler halinde yetiştirilir. İyi bakım ve besleme koşullarında çok zayıf olmayan mera şartlarında yüksek döl verimine sahiptirler.

Niçin Tahirova Koyunu Tercih Etmeliyiz?


Dünyanın en iyi sütçü koyunu olan doğu friz ile ülkemizin yerli et kalitesi dünya çapında olan kıvırcık koyunu ile kombine edilmiş olması en büyük etkendir. yüksek süt verimi, kuzularının kısa sürede 40 kg ve üstüne kilo alması verimlilik açısından çok önemlidir,Bakılması kolay ,İkizlik oranı yüksek % 65 – 70 . Bunun gibi özelikler Tahirova koyununun tercih edilmesini sağlar.

Tahirova koyunu nerelerde yetiştirilir?

Kıvırcık ve Kıvırcık melezi koyunların yetiştirildiği her yerde Tahirova koyunu rahatlıkla yetiştirilebilir. Bu nedenle, Güney Marmara, Trakya ve Ege Bölgesi’nde ince kuyruklu yerli ırkların ıslahında başarıyla kullanılmıştır.


Use of the information/advice in this guide is at your own risk. The Farmow and its employees do not warrant or make any representation regarding the use, or results of the use, of the information contained herein as regards to its correctness, accuracy, reliability, currency or otherwise. The entire risk of the implementation of the information/ advice which has been provided to you is assumed by you. All liability or responsibility to any person using the information/advice is expressly disclaimed by the Farmow and its employees.