Türkiye’de Tarim Arazilerinin Bölünmesi
Türkiye’de Tarim Arazilerinin Bölünmesi

Toprak koruma önlemleri. Tarımsal amaçlı yapılarda ve tarım dışı arazi kullanımlarında izin alınması ve toprak koruma projelerine uyulması zorunludur....

Türkiye'de  Tarimda Su Yönetimi, Sorunlar Ve Çözüm Önerileri
Türkiye'de Tarimda Su Yönetimi, Sorunlar Ve Çözüm Önerileri

Türkiye’de su kullanıcı sektörler içerisinde, tarım sektörü en fazla su kullanıcı sektör olarak ilk sırada yer almaktadır. Bu nedenle tarımda etkin su kullanımını sağlayan araç ve tekniklerin kullanımı ülkemizin öncelikli hedefleri arasında yer almalıdır....

Tarımda En Büyük Etken Su ve Sulama Sistemleri
Tarımda En Büyük Etken Su ve Sulama Sistemleri

Tarlanın bakımı kadar ürün yetiştirmede suyun önemi, sulama sisteminin seçimi ve su imkanlarının en iyi şekilde değerlendirilmesi çok önemlidir....

Yonca Tarımı (Ekim, Sulama ve Gübreleme)
Yonca Tarımı (Ekim, Sulama ve Gübreleme)

Yöremizde yonca ekimi; Sonbahar ve ilkbahar olmak üzere iki mevsimde yapılabilir. Eğer kış yağışları bitkiye zarar vermeyecek şekilde toprak hazırlanmış, yüzey drenajı yapılmış ve toprak düzeyi iyi düzeltilmişse (tesviye), ekim Sonbaharda yapılmalıdır....

Yonca Yetiştiriciliği
Yonca Yetiştiriciliği

Yem bitkilerinin kraliçesi olarak adlandırılan yonca, tarımı yapılan yem bitkilerinin hemen hepsinden daha yüksek bir yem değerine sahiptir. Son yıllarda kuru ot olarak değerlendirilmesi yanında, silajı da önem kazanmaktadır....

Tarım İlaçları Uygulama Öncesi Nelere Dikkat Edilmeli, Nasıl Hazırlanmalı?
Tarım İlaçları Uygulama Öncesi Nelere Dikkat Edilmeli, Nasıl Hazırlanmalı?

Zirai mücadelede kullanılan, önleyici, yok edici, uzaklaştırıcı, azaltıcı maddeler maddeler içeren karışım veya kimyasal maddelere’’ zirai ilaç (pestisit)’’ denir....

Gübreleme Zamanı
Gübreleme Zamanı

Çeşitli gübrelerin verilme zamanı, Yağışlı ve nemli iklim koşullarında gübrelerin uygulama zamanı olabildiğince ekime yakın dönemde yapılmalıdır. ...

Gübreleme ve Gübreleme Türleri
Gübreleme ve Gübreleme Türleri

Gerekli olan besin maddelerinin toprağa veya doğrudan bitkiye verilmesi işlemine gübreleme, bu işlem için kullanılan her türlü materyale de gübre adı verilmektedir. Kullanılan gübreler Besin maddesi sağlamak amacı ile tarlaya verilen birbirinden farklı bi...

Use of the information/advice in this guide is at your own risk. The Farmow and its employees do not warrant or make any representation regarding the use, or results of the use, of the information contained herein as regards to its correctness, accuracy, reliability, currency or otherwise. The entire risk of the implementation of the information/ advice which has been provided to you is assumed by you. All liability or responsibility to any person using the information/advice is expressly disclaimed by the Farmow and its employees.