Kanatlılarda Newcastle Hastalığı (Yalancı Tavuk Vebası)
Kanatlılarda Newcastle Hastalığı (Yalancı Tavuk Vebası)

Newcastle, kanatlıların ( tavuk, hindi, kaz, ördek,sülün, güvercin, serçe, yabani kuşlar ve bunlara ek 200 kanatlı türü)solunum,sindirim ve sinir sisteminde bozukluklara sebep olan yüksek bulaşıcılığa sahip öldürücü viral bir hastalığıdır. insana bulaşır....

Retensiyo Sekundinarum
Retensiyo Sekundinarum

Retensiyo sekundinarum çiftlik hayvanlarında doğumdan sonra yavru zarlarının fizyolojik (normal) süreler içinde atılamamasıdır. Retensiyo sekundinarum şekillendiğinde rahim enfeksiyonları, süt veriminde azalma, tedavi süresinde ilaç kalıntısına bağlı sütl...

Sığırların Nodüler Egzantemi (Lumpy Skin Disease)
Sığırların Nodüler Egzantemi (Lumpy Skin Disease)

Lumpy skin disease olarakta adlandırılan nodüler ekzantem sığırların virüs kaynaklı bir deri hastalığı olup iç organlarda, müköz membranlarda, deride nodüller ile karakterizedir. Vektörler (sinek, kene vb) vasıtasıylada taşınır....

Brusellozis ( Malta Humması, Akdeniz Humması)
Brusellozis ( Malta Humması, Akdeniz Humması)

Brusellozis, brucella grubu bakterilerin oluşturduğu sığır, koyun, keçi, köpek gibi birçok hayvanda özellikle ana rahmi, meme ve testisler gibi üreme organlarına yerleşerek hayvanların yavru atmasına neden olan kronik seyirli, bulaşıcı zoonoz hastalıktır....

Sığırlarda Paratüberküloz Hastalığı (Johne’s Hastalığı)
Sığırlarda Paratüberküloz Hastalığı (Johne’s Hastalığı)

Paratüberküloz hastalığı sığır, koyun ve keçilerde görülen enfeksiyöz hastalıklardan biridir. Hayvanlarda iştahın yerinde olmasına rağmen, giderek zayıflama, uzun süreli ve tedaviye cevap vermeyen ishaler paratüberkülozu akla getirmelidir. ...

Kanatlılarda Beslenmeye Bağlı Hastalıklar
Kanatlılarda Beslenmeye Bağlı Hastalıklar

Beslenme yetersizliğinden dolayı gelişen hastalıklardır ve üçüncüsü ise hayvanda beslenme bozukluğuna bağlı gelişen üreme, gelişme ve metabolik faaliyetlerde yetersizliklerdir. Bu 3 faktör bize karlı ve sağlıklı hayvan yetiştirmek için beslenmenin ne kada...

Kanatlılarda Löykoz ve Retiküloendotalis Hastalığı Nedir?
Kanatlılarda Löykoz ve Retiküloendotalis Hastalığı Nedir?

Kanatlılarda kanser gelişimine katkıda bulunan 3 farklı hastalık bulunmaktadır. Bunlar Marek, Löykoz ve Retikuloendotalis’ tir. Bu hastalıklar tavuklarda tümör oluşumlarına neden olabilmektedir fakat her tümörü kanser olarak değerlendiremeyiz. ...

Kanatlılarda Stafilokokkosis Enfeksiyonu
Kanatlılarda Stafilokokkosis Enfeksiyonu

Stafilokokkosis enfeksiyonu kanatlı yetiştiriciliğinde önemli ekonomik kayıplara neden olan bakteri kaynaklı bir hastalıktır. Bu ekonomik kayıplar ; hastalık sürecinde oluşan ağırlık kaybı, kesim sürecindek karkas kaybı ve yumurta azalmasına neden olur....

Kanatlılarda Marek Hastalığı
Kanatlılarda Marek Hastalığı

Marek hastalığı, tavukların çok bilinen ve öldürücülüğü yüksek, onkojenik (kanser yapabilen) viral bir hastalığıdır. Marek hastalığı başlıca tavuklarda görülmektedir fakat hindi, bıldırcın ve sülünlerde de hastalığa sebep olmaktadır. Marek tüm dünyadavar...

Kanatlılarda Kanibalizm (Yamyamlık) Davranışı
Kanatlılarda Kanibalizm (Yamyamlık) Davranışı

Kanibalizm çeşitli sebeplerden dolayı tavukların ve diğer tavukların baş, boyun, ibik, kloaka, kanat, parmak, kuyruk gibi kısımlrı gagalaması ile ortaya çıkan davranış bozukluğudur. Kanibalizm tavuklarda her yaşta görülmektedir. ...

Use of the information/advice in this guide is at your own risk. The Farmow and its employees do not warrant or make any representation regarding the use, or results of the use, of the information contained herein as regards to its correctness, accuracy, reliability, currency or otherwise. The entire risk of the implementation of the information/ advice which has been provided to you is assumed by you. All liability or responsibility to any person using the information/advice is expressly disclaimed by the Farmow and its employees.