B1 Vitamini (Tiamin) Yetersizliği ve Poliensefalomalasia (CCN)
B1 Vitamini (Tiamin) Yetersizliği ve Poliensefalomalasia (CCN)

B1 vitamini suda çözünen vitaminlerden olup enerji metabolizmasında önemli görevi olan biyolojik bir üründür. Geviş getiren hayvanların işkembelerinde üretilebildiği gibi günlük olarak kaba ve tane yemlerden de karşılanmaktadır....

Pika Sendromu (Yabancı Madde Yeme Hastalığı)
Pika Sendromu (Yabancı Madde Yeme Hastalığı)

Pika genel olarak hayvanların günlük yediği yemlerden yeterli miktarda vitamin ve mineral alamaması veya aldığı yemlerden yararlanamaması sonucu ortaya çıkan bir bozukluktur....

Beyaz Kas Hastalığı (Vitamin E ve Selenyum Eksikliği)
Beyaz Kas Hastalığı (Vitamin E ve Selenyum Eksikliği)

Beyaz kas hastalığı, buzağı, oğlak ve kuzularda selenyum ve vitamin E yetersizliği sonucunda kas hücrelerinde doymamış yağ asitlerinin birikmesi sonucunda oluşmaktadır. ...

Magnezyum Eksikliği ( Hipomagnezemi- Çayır Tetanisi-Buzağıların Süt Tetanisi)
Magnezyum Eksikliği ( Hipomagnezemi- Çayır Tetanisi-Buzağıların Süt Tetanisi)

Magnezyum vücuttan idrar, süt ve dışkıyla atılmaktadır. Günde 30 litre süt veren bir inek 3.6 gr sadece sütle birlikte magnezyum kaybeder. Magnezyum yetersizliği halinde kemiklerdeki magnezyum ihtiyacı karşılamada eksik kalır. ...

Fosfor Eksikliği (Hipofosfatemi)
Fosfor Eksikliği (Hipofosfatemi)

Fosfor genel olarak tane yem dediğimiz; arpa, mısır, buğday, yağlı tohum küspeleri ( pamuk, ayçiçeği, soya, kanola) ve kepekte yeterli veya yoğun miktarlarda bulunur. Kaba yemlerde ise düşük düzeydedir....

Delibaş Hastalığı ( Coenuriasis)
Delibaş Hastalığı ( Coenuriasis)

Delibaş şüphesi olan koyunlarınızı mutlaka veteriner hekimlerden yardım alarak hastalığı net olarak tespit etmeniz gerekir. Net tespitten sonra ise gecikmeden hayvanları kasaba satmanız veya kesmeniz en uygun olanıdır; çünkü hayvanlar kilo vermeye başlar....

Rumen Asidozu-Arpalama- Hamurlama
Rumen Asidozu-Arpalama- Hamurlama

Rumen Asidozu, geviş getiren hayvanların ( sığır, koyun, keçi vb.) işkembesinde farklı sebeplerden dolayı asitlik seviyesinin ve emilimin artmasıyla hayvanda çok ciddi genel durum bozukluğuna sebep olan beslenmeye bağlı bir bozukluktur....

Koyun ve Keçilerde Gebelik Toksemisi – İkiz kuzu Hastalığı – Koyun ve Keçilerin Ketozisi ( Düşük şeker sendromu)
Koyun ve Keçilerde Gebelik Toksemisi – İkiz kuzu Hastalığı – Koyun ve Keçilerin Ketozisi ( Düşük şeker sendromu)

İkiz veya üçüz kuzuya gebe koyun ve keçilerde, rahimin organlar içindeki hacminin artması sonucunda, işkembenin ve diğer sindirim sistemi organlarının hacmi küçülür. Bu sebepten dolayı hayvan gebeliğin son döneminde yeterli besin maddesi tüketemez....

Sağlıklı Buzağılardan Sağlıklı İneklere Buzağı Beslenmesinin Altın Noktaları
Sağlıklı Buzağılardan Sağlıklı İneklere Buzağı Beslenmesinin Altın Noktaları

Doğumu zor olmuş ve yaşama gücü zayıf olan buzağılara ilk dakikalarda zorla kolostrum içirilmemeli; mutlaka 10-15 dk. geçmesi ve buzağının kendine gelmesi beklenmelidir. İlk içirilecek kolostrum miktarı 2-2.5 litre arası olmalıdır....

Kuru Dönem Beslenmesi
Kuru Dönem Beslenmesi

Kuru dönem de ideal bir kondisyonu olan ineğimize günlük 6-8 kg arası mısır silajı, 2.5-3 kg yem fabrikalarının hazırladığı kuru dönem yemi ve sınırsız ulaşabilecekleri buğday samanı ineğin ihtiyaçlarını karşılayacaktır....

Use of the information/advice in this guide is at your own risk. The Farmow and its employees do not warrant or make any representation regarding the use, or results of the use, of the information contained herein as regards to its correctness, accuracy, reliability, currency or otherwise. The entire risk of the implementation of the information/ advice which has been provided to you is assumed by you. All liability or responsibility to any person using the information/advice is expressly disclaimed by the Farmow and its employees.