Buzağı ve Kuzu İshallerinden Korunma Yolları
Buzağı ve Kuzu İshallerinden Korunma Yolları

Buzağıyı ishal etmemek için yapılması gereken uygulamaları maddeler halinde açıklayacağız. Yavrunun Doğduğu Andan Sütten Kesime Kadar Olan Süredeki Bakımı nasıl olmalıdır? ...

Mısır Silajı Yapılırken Nelere Dikkat Edilmelidir?
Mısır Silajı Yapılırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Mısır silajı uzun yıllardır geviş getiren (koyun, keçi, sığır) hayvanların beslemesinde kullanılan, ekonomik, besleyici ve lezzetli bir üründür. Silajlar yapılan ürünün getirisi olduğu gibi, yapım ve siloloma zamanında yapılan yanlışlar sebebiyle hayvan s...

Abomasum Deplasmanı (Sığırların Mide Dönmesi)
Abomasum Deplasmanı (Sığırların Mide Dönmesi)

Abomasum deplasmanları süt ineklerinin ortalama %7’sinde görülmektedir. İkiz doğum yapan hayvanlarda ise bu oran %11-12 seviyelerine yükselmektedir. Abomasum deplasmanları süt veriminde ciddi düşüşler, yüksek miktarda ki tedavi masrafları, hayvanın çok fa...

Besi Hayvanlarının Beslenmesinde Sıkça Sorulan Sorular
Besi Hayvanlarının Beslenmesinde Sıkça Sorulan Sorular

Besiye Alınan Bir Dana Günde Ne kadar Yem Yer? Besi Geliştirme Yemi Nedir ve Ne Zaman Verilir? Besiye alınan hayvanlar 150-300 kg ağırlığındayken canlı ağırlığının %3-3.5'u kadar yem tüketir. Büyükbaş Rasyon örnekleri?...

Besi İşletmelerinde Holstein Danalar mı? Yoksa Diğer Irklar mı ?
Besi İşletmelerinde Holstein Danalar mı? Yoksa Diğer Irklar mı ?

Holstein tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de en fazla sayıya sahip olan kültür ırklarının başında gelmektedir. Bilindiği üzere holstein süt verimine yönelik olarak yetiştirilen bir ırktır. Bu yüzden diğer kombine ve etçi ırklara göre aynı yaştaki karkas ...

Süt İneklerinin Karaciğer Yağlanması
Süt İneklerinin Karaciğer Yağlanması

Karaciğerde biriken yağ birikimi sonucunda karaciğerin işlevsel kapasitesi azalmaktadır. Bunun sonucunda hem hormonel hem de immun( bağışıklık) sistemi bileşenleri karaciğerde yeterli şekilde görev alamaz....

Caprine Arthritis Encephalitis (Keçilerin Eklem ve Beyin Yangısı Hastalığı )
Caprine Arthritis Encephalitis (Keçilerin Eklem ve Beyin Yangısı Hastalığı )

Caprine Arthritis Encephalitis (CAE), keçilerde ön ve arka diz ekleminde yangı ve şişlik, memelerde sertleşme ve büyüme, beyinde hasar ve kronik öksürükle karekterize viral bir hastalıktır. Hastalığa "Lentivirus" adında bir virüs sebep olmaktadır....

Koyun ve Keçilerin Çiftleşme Dönemi ve Yapılması Gereken Uygulamalar
Koyun ve Keçilerin Çiftleşme Dönemi ve Yapılması Gereken Uygulamalar

Pubertasa erişen koyun ve keçilerin rahimleri, yumurtalıları ve vajinaları gelişmeye başlar.Sağlıklı bir gebelik dönemi için dişi hayvanların belirli bir olgunluğa erişmesi gerekmektedir.Bu olgunluğun önemli kriterlerinden biri hayvanın vücut ağırlığıdır....

Ketozis ( İneklerin Düşük Kan Şekeri Sendromu- Asetonemi)
Ketozis ( İneklerin Düşük Kan Şekeri Sendromu- Asetonemi)

Ketozis gizli ve klinik formuna göre hastalığın görüldüğü ineklerde günlük 3-10 litrelere varan süt kayıplarına sebep olmaktadır. Bu miktarlar araştırmalara göre ortalama yıllık 353.4 litre kayıpla sonuçlanmaktadır....

Enterotoksemi (Çelerme-Anız Hastalığı)
Enterotoksemi (Çelerme-Anız Hastalığı)

Çelerme hastalığı sürüde ilk olarak en semiz ve en obur hayvanlarda görülür ve tüm sürünün genç hayvanlarının tamamını etkileyebilir. Genel olarak hastalık koyun sürülerinde daha fazla yaygındır....

Use of the information/advice in this guide is at your own risk. The Farmow and its employees do not warrant or make any representation regarding the use, or results of the use, of the information contained herein as regards to its correctness, accuracy, reliability, currency or otherwise. The entire risk of the implementation of the information/ advice which has been provided to you is assumed by you. All liability or responsibility to any person using the information/advice is expressly disclaimed by the Farmow and its employees.