Askanian Koyunu
Askanian Koyunu

Askanian koyunları orta saflıkta ince yapağılı küçük hayvanlardı. Birçoğu küçük kırışıklıklara sahiptir. İyi yapılı fakat verimi azdı. Koyunların canlı ağırlığı 40-42 kg’dı (maksimum 50 kg)....

Afrino Koyunu
Afrino Koyunu

Afrino koyunlarının çok iyi annelik becerileri, verimli yaşam süreleri vardır ve çok az ilgiye ihtiyaç duyarlar. Kuzular nadiren biberonla beslenir. Kuzulamada nadiren zorluk yaşansada kuzulama oranı %148 dir....

Alpines Steinschaf Koyunu
Alpines Steinschaf Koyunu

Alpine Steinschaf koyunu (Almancada Alpines Steinschaf olarak bilinir), yüzyıllardır Alpler’de yaşamakta olan eski ve geleneksel bir koyun ırkıdır....

Argali Koyunu
Argali Koyunu

Argali Koyun ırkı , deniz seviyesininin 300 ila 500 metre üzerinde dik yamaçlarda otlamayı tercih ederler. Argali’ler uzun bacaklarıyla özellikle yırtıcılardan kurtulmak için hızlı koşarlar....

Acıpayam Koyunu
Acıpayam Koyunu

Acıpayam ırkının bir doğumda ki kuzu doğum sayısı ortalama 1.23 – 1.3 arasındadır. Erkek kuzuların doğum ağırlığı 4.2kg , dişi kuzuların doğum ağırlığı ortalama 3.8 kg civarındadır....

Afrikaner Koyunu
Afrikaner Koyunu

Afrikaner yağlı kuyruğuyla ince uzun görünümlü bir ırktır özellikle modern kuzu üretimi için tercih edilmezler. Arzu edildiği kadar veremediği eti çöl şartlarında dayanıklılığıyla telafi eder....

Texel (Tekzel) Koyunu
Texel (Tekzel) Koyunu

Texel (Tekzel) Koyun ırkı başında ve ayağında yapağı bulundurmayan beyaz yüzlü bir ırktır. Yağ oranı düşük karkas eti üretimi için kullanılır ve bu özelliğini melez yavrulara aktarır. Şuan Mavi Texel’ler Hollanda ve İngiltere de dahil olmak üzere tüm ...

İzlanda Koyunu
İzlanda Koyunu

İzlanda koyunu dünyanın en eski ve saf koyun ırklarından biridir. İzlanda koyun ırkı, 1100 yıllık tarihi boyunca, kıymetli eti, yapağısı ve sütü için kullanılmıştır. ...

Rough Fell Koyunu
Rough Fell Koyunu

Rough Fell, burnunun üzerindeki beyaz leke ve siyah kafasıyla güçlü iskelete sahip iri cüsseli bir ırktır. Yapağısı beyazdır ve koçların büyük boynuzları vardır....

Racka Koyunu
Racka Koyunu

Racka kuzularının ortalama ağırlığı 30 günlükten sonra 10 kg , 60 günlükten sonra 14 kg'dır. Yapağı üretimi koçlarda 3-4 kg, koyunlarda 2-3 kg’dır....

Use of the information/advice in this guide is at your own risk. The Farmow and its employees do not warrant or make any representation regarding the use, or results of the use, of the information contained herein as regards to its correctness, accuracy, reliability, currency or otherwise. The entire risk of the implementation of the information/ advice which has been provided to you is assumed by you. All liability or responsibility to any person using the information/advice is expressly disclaimed by the Farmow and its employees.