Spermanın Uygun Şartlarda Saklanması Döl Verimini İyileştirir
Spermanın Uygun Şartlarda Saklanması Döl Verimini İyileştirir

Sperm hücresinin çeşitli bölümleri (özellikle döllemede önemli rol oynayan) zarar gördüğünde hücrelerin dölleme yeteneği dolayısıyla da hayvanların gebe kalma ihtimali olumsuz etkilenmektedir. Dondurma işlemi esnasında meydana gelen herhangi bir çözülme/e...

Çiftlik Hayvanlarında Rahim Enfeksiyonları ve Önemi
Çiftlik Hayvanlarında Rahim Enfeksiyonları ve Önemi

Gebeliklerinin son dönemlerine yaklaştıkça rahim ve meme enfeksiyonlarına yakalanan hayvanlarda doğum normalden daha erken başlayabilmekte ve/veya yavrunun sağlığı tehlikeye girebilmektedir. Bu durumları göz önünde bulundurarak, hayvanların sağlığı ve ver...

Çiftlik Hayvanlarında Brucellozis ve Korunma Yolları
Çiftlik Hayvanlarında Brucellozis ve Korunma Yolları

Brucellozis, hayvancılık işletmeleri için önemli derecede ekonomik etkileri olan ve hayli bulaşıcı bir hastalıktır. Hastalığa, belirli hayvan türlerini enfekte etme eğiliminde olan çeşitli bakteriler sebep olur. Bununla beraber, çoğu Brucella türü diğer h...

İneklerde Son Atmama (Yavru Zarlarının Atılamaması)
İneklerde Son Atmama (Yavru Zarlarının Atılamaması)

İneklerde son atmama üreme ile ilgili olarak veteriner sahada çok sık karşımıza çıkan olguların başında gelmektedir ve tedavi edilmediği takdirde zaman içerisinde abomasumun yer değiştirmesi, rahim ve meme enfeksiyonları gibi farklı hastalıklara zemin haz...

Sığırlarda Kızgınlık ve Kızgınlığın Belirlenmesi
Sığırlarda Kızgınlık ve Kızgınlığın Belirlenmesi

Hem sütçü hem de etçi sığırlarda verimliliği ve karlılığı etkileyen başlıca faktörlerden birisi de döl verimi yani üreme performansıdır. Hayvanları gebe bırakmak için suni tohumlama yöntemini kullanan çiftliklerde, doğum yapması planlanan hayvanların buza...

Damızlık Hayvan Seçimi Ve Soyağaçları
Damızlık Hayvan Seçimi Ve Soyağaçları

İçinde bulunduğumuz çağda günden güne hızla gelişen teknolojiler ve yapılan bilimsel araştırmalar sayesinde damızlık hayvanların performans ve verim özellikleri de daha kolay ve doğru şekilde belirlenebilmektedir. Özellikle de suni tohumlama için seçilece...

Sütçü Sığırlar Suni Tohumlama Sonrası Neden Döl Tutmayabilir?
Sütçü Sığırlar Suni Tohumlama Sonrası Neden Döl Tutmayabilir?

Ülkemizde gittikçe daha fazla sayıda çiftçi ya da ticari işletme sahibi hali hazırdaki sürülerini büyütme ve daha sağlıklı hayvanlar yetiştirmenin bir yolu olarak hayvanlarını suni tohumlama yöntemi ile tohumlamaya yönelmektedir. ...

Use of the information/advice in this guide is at your own risk. The Farmow and its employees do not warrant or make any representation regarding the use, or results of the use, of the information contained herein as regards to its correctness, accuracy, reliability, currency or otherwise. The entire risk of the implementation of the information/ advice which has been provided to you is assumed by you. All liability or responsibility to any person using the information/advice is expressly disclaimed by the Farmow and its employees.